O Świetlicy

Opublikowano: środa, 18, luty 2015

Świetlica szkolna jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas, po zakończeniu zajęć lekcyjnych, oczekując na rodziców. W naszej świetlicy opieką objęte są dzieci, których rodzice pracują, jak również dzieci oczekujące na przyjazd szkolnego autobusu oraz dzieci czekające na dodatkowe zajęcia (koła zainteresowań).

Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.00 do 8.00 i od 11.30 do 16.30.

W roku szkolnym 2014/2015 świetlica szkolna objęła działalnością opiekuńczo – wychowawczą wychowanków z klas I – IV Szkoły Podstawowej.

Dzieci podzielone są na dwie grupy - grupę starszą (uczniowie klas III - IV) oraz grupę młodszą (uczniowie klas I ). 

Zajęcia prowadzone w świetlicy są oparte o zatwierdzony na początku roku szkolnego plan  pracy świetlicy. Tematyka zajęć uwzględnia kalendarzowy układ roku oraz wynikające z niego święta i uroczystości. 

Zajęcia świetlicowe mają charakter zarówno indywidualny, jak i grupowy i odbywają się zgodnie z dziennym rozkładem dnia.

Głównym celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. 

Dzieciom przebywającym w świetlicy oferujemy uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć świetlicowych, organizowane są między innymi:

 

Kadra:
Nauczyciele - wychowawcy
     mgr Justyna Budak
     mgr Anna Staroń